Zarząd Oddziału Toruńskiego PTB

Przewodniczący

dr hab. Agnieszka Piernik

Wiceprzewodnicząca

dr Edyta Adamska

Skarbnik

dr Anna Lewandowska-Czarnecka

Sekretarz

dr Dariusz Kamiński

Członek

dr Miłosz Deptuła

Komisja rewizyjna

Przewodniczący

dr hab. Adam Barcikowski prof. UMK

Członkowie

prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, dr Anna Wojciechowska

Adres

Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK

ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

daro@umk.pl