W związku z remontem budynków Wydziału zmieniła się lokalizacja pokoi pracowników Katedry - szczegóły w zakładkach -> Pracownicy

    W dniach 21-27 listopada 20016 r. w ramach projektu IncoNet EaP Twinning Grants 2016-015 odbyły się spotkania z dr Galiną Guzewą i Margarytą Tur, reprezentującymi Instytut Radiobiologii Białoruskiej Akademii Nauk (partner w projekcie). Koszty projektu zostały sfinansowane przez konsorcjum International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries. Celem projektu było omówienie możliwości wystąpienia z wnioskiem projektowym w ramach Horyzont 2020. Rozmowy dotyczyły także nawiązania współpracy naukowej. Podczas pobytu gości z Białorusi odbyło się spotkanie z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. Wernerem Ulrichem.