Kierownik Katedry

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

tel. (56) 611-44-58

e-mail: anienart@umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Adiunkci

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

tel. (56) 611-25-34

e-mail: afczaja@umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

dr hab. Agnieszka Piernik

tel. (56) 611-25-37

e-mail: piernik@umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

dr Edyta Adamska

tel. (56) 611-47-96

e-mail: adamska@umk.pl

pok. XIII A (budynek B)

dr Anna Lewandowska-Czarnecka

tel. (56) 611-44-49

e-mail: lewandow@umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

dr Dariusz Kamiński

tel. (56) 611-25-26

e-mail: daro@umk.pl

pok. XIII A (budynek B)

Asystenci

dr Anna Wojciechowska

tel. (56) 611-25-17

e-mail: ankawoj@umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

dr Miłosz Deptuła

tel. (56) 611-25-36

e-mail: deptula@umk.pl

pok. XIII (budynek B)

Pracownicy dydaktyczni

dr Lucjan Rutkowski - starszy wykładowca

tel. (56) 611 25 28

e-mail: lrutkow@umk.pl

pok. XII (budynek B)

dr Wiesław Cyzman - starszy wykładowca

tel. (56) 611-25-14

e-mail: cyzman@umk.pl

pok. XII (budynek B)

mgr Rafał Paprocki - wykładowca

tel. (56) 611-49-98

e-mail: rapap@umk.pl

pok. (budynek B)

Pracownicy techniczni

mgr Karol Fiedorek - specjalista

tel. 694550656

e-mail: karfied@umk.pl

pok. Zaplecze hodowlane - ogród botaniczny

Doktoranci

mgr Iwona Łazowy-Szczepanowska

tel. (56) 611-44-49

e-mail: i.lazowy@doktorant.umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

mgr Marta Lis

tel.

e-mail: martalis@doktorant.umk.pl

pok. (nowy budynek, II piętro)

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon

e-mail: ceynowa@umk.pl

pok. XV (budynek B)

dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor prof. UMK

dr hab. Adam Barcikowski prof. UMK

e-mail: barcik@umk.pl

dr hab. Adam Czarnecki prof. UMK

tel./fax (56) 611-44-49

e-mail: czarn@umk.pl

dr Urszula Boińska

e-mail: boinska@umk.pl